Vítej na stránkách GoKartOpen.

GoKartOpen existuje od roku 2012 a je otevřená série závodů jednotlivců. Jezdíme jako skupina soukromých osob v půjčovnách motokár jak pod širým nebem tak uvnitř hal. Naším cílem je užít si kvalitní závody za rozumné peníze.

Co znamená „otevřená série“?

Vstoupit do seriálu může každý nebo každá, kdo má chuť si zazávodit a poměřit své schopnosti s ostatními. Každý účastník se všech závodů účastní jako soukromá osoba a na své vlastní nebezpečí. Nepotřebuješ vlastnit závodní licenci, motokáru ani helmu. Vše potřebné pro vlastní závod si můžeš zapůjčit v jednotlivých arénách. Všechny závody se konají v souladu s provozním řádem jednotlivých motokárových arén, každý účastník je povinen se s těmito provozními řády předem plně a podrobně seznámit a v plném rozsahu je dodržovat, přičemž nese veškeré důsledky s porušením této povinnosti spojené včetně plné odpovědnosti za případně takto způsobenou škodu. Za zajištění bezpečnosti při jednotlivých závodech odpovídají provozovatelé jednotlivých arén, ovšem pod podmínkou plného respektování veškerých pokynů uvedených v provozním řádu příslušné arény.

Pořadatel série GoKartOpen pro účastníky zajišťuje pouze výběr finančních prostředků za účelem jejich následné společné úhrady jedinou platbou provozovateli příslušné arény pro daný závod a nákup dárkových a upomínkových předmětů pro vyhodnocení pořadí závodu. Žádné další organizační, administrativní, bezpečnostní ani zdravotnické služby pořadatel série pro její účastníky nezajišťuje.

Veškeré tyto skutečnosti bere každý z účastníků na vědomí a svůj plný souhlas s nimi vyjadřuje vyplněním a zasláním formuláře „Přihlášení do šampionátu“, uvedeného na těchto stránkách, pořadateli série GoKartOpen.

Kde jezdíme?

Jezdíme v arénách na středozápadu Česka, kde je zaručena dostatečná kvalita motokár i závodní dráhy a současně zde dovedeme domluvit rozumné finanční podmínky. Jmenovitě jsou Hořovice, Plzeň Milenium a Papírna, Teplice Metropole. S dalšímí arénami jako je Praga arena v Dolních Počernicích nebo Most jednáme.  V arénách jezdíme jak v normálním směru tak i proti směr. Výhodou je stejná kvalita motokár i servis kolem a zcela jiná dráha.

Kdy jezdíme?

Sérii závodů, neboli sezónu, začínáme v září a končíme v červnu. V sezóně jedeme 10 závodů. Závody organizujeme o sobotách ráno, vyjímečně v neděli večer, tak aby zůstal zbylý víkend co možná nejvíce volný.

Jak dlouho trvá závod?

Vlastní závod trvá od 3 do 5 hodin. Záleží od počtu účastněných závodníků a zvoleném formátu závodů.

Jaké jezdíme formáty?

Spravedlivé sprinty

Jedná se o převzatý systém krátkých rozjíždek se společným startem ze startovního roštu, vrcholícím ve dvou finálových rozjíždách. Jezíme tam, kde dráha dostatečně široká a umožňuje předjíždět. V průběhu roční série jedeme tento formát 6 krát.

Časovky

Jedná se o vlastní vyvinutý systém eliminující rozdíly motokách. Vítězem je jezdec s nejnižším součtem součtem časů z rozjíždek. V průběhu roční série jedeme tento formát 4 krát.

Pravidla

Pravidla chování pro účastníky jednotlivých závodů jsou uvedena v provozním řádu jednotlivých arén.

Předjíždění

  1. Za předjížděcí manévr je vždy plně odpovědný ten, kdo předjíždí.
  2. Předjížděný jezdec není povinen uvolňovat místo, nesmí však měnit účelově několikrát směr jízdy (pouze jednou) a tím zcela úmyslně blokovat předjíždějícího.
  3. Pokud se přední kola předjíždějícího dostanou před zadní kola předjížděného, musí předjížděný ponechat předjíždějícímu dostatek prostoru tak, aby nedošlo ke kolizi. To však neplatí v případě úzké dráhy (popř. když navazuje další zatáčka), kde může předjíždějící předpokládat, že stopa předjížděného bude kolidovat s jeho zvolenou stopou (výjezd ze zatáčky).
  4. Pokud je jezdec o kolo zpět je povinen v jakémkoliv případě umožnit předjetí.
  5. V případě kolize platí mezi kolidujícími pořadí, které bylo před kolizí.

KOMENTÁŘ:

Za předjížděcí manévr je zcela odpovědný ten, který předjíždí a pokud ten, který je předjížděný, není o kolo zpět (není mu tedy předjíždění signalizováno modrou vlajkou), není povinen uvolnit dráhu. Může měnit směr trajektorie, ale pouze a jen jednou – neboli nikdo mu nezakazuje do určité míry jet „defenzivně.“ S tím musí předjíždějící počítat. Také musí počítat i s trajektorií pohybu předjížděné motokáry – tzn. že zatáčky „vynáší“ a jezdec před ním tedy nepojede stále ve stejné stopě a bude zcela určitě měnit směr jízdy.

Ten, kdo hodlá předjíždět by měl uvážit několik zásad:

Jezdec není, pokud nejede o kolo zpět, povinen dobrovolně uvolňovat dráhu ani se stále za sebe ohlížet. Nesmí však dráhu křížit úmyslně a změnit směr může pouze jednou. Pokud se však přední kola motokáry předjíždějícího dostanou před zadní kola předjížděného, nesmí již předjížděný měnit směr a blokovat dráhu. Protože však nemáme zpětná zrcátka, musí předjížděný uvážit, zda ho předjížděný eviduje a vidí, jinak opět riskuje kolizi. Je však jasné, že pokud jedu těsně za předjížděným dvě, tři kola, měl by o mně vědět. Jen si to musím ověřit a nespoléhat na to, že mne vidí.

Kolize oba dva jezdce většinou posune až na konec startovního pole a to je pro oba škoda. Protože však je za většinu konfliktů a kolizí odpovědný právě předjíždějící, měl by se po kolizi opětovně zařadit za předjížděného. Spor poté může rozhodnout jmenovaný ředitel závodu popř. traťová hlídka.

O co závodíme?

Vítězové jednotlivých závodů (první, druhý, třetí) dostanou plaketu a podepíší se na stuhu příslušného věnce. Vítězové celkové série si odvezou věnec s podpisy vítězů jednotlivých závodů a pohár.

V celé sérii vyhodnocujeme i další podkategorie podle věku a pohlaví – Junior, Lady a Classic.

Ostatní účastníci, kteří odjeli alespoň dva závody, dostanou plaketu za účast.

Na kolik vyjde závod?

Podle zvoleného formátu, počtu jezdců a arény, se náklady jednoho jezdce pohybují od 800 do 1300 Kč. K tomu vybíráme startovné 100 Kč na plakety poháry a věnce.